مرتع- اخبار نشریه
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
باسمه تعالی
بر اساس مصوبه هیئت تحریریه نشریه مرتع در تاریخ 1394/2/1 مقرر شده است
هزینه داوری همه مقالاتی که در دست داوری هستند دریافت شود، در غیر اینصورت روند داوری متوقف خواهد شد. لذا از همه نویسندگان محترم تقاضا می شود، هزینه داوری مقالات خود را پرداخت نمایید و فیش مربوطه را به ایمیل مجله (j.rangeland.ir@gmail.com) ارسال کنند.
با تشکر
دفتر مجله مرتع
ل
نشانی مطلب در وبگاه مرتع:
http://rangelandsrm.ir/find.php?item=1.43.26.fa
برگشت به اصل مطلب