مرتع- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
باسمه تعالی
از نویسندگان و محققان محترمی که قصد پیگیری وضعیت مقالات خود را دارند تقاضا می شود برای تسریع پیگیری، درخواست خود را یا به ایمیل مجله ارسال کنند و یا در بخش تبادل پیام سایت نشریه قرار دهند.
ایمیل مجله: j.rangeland.irgmail.com
با تشکر
نشانی مطلب در وبگاه مرتع:
http://rangelandsrm.ir/find.php?item=1.43.29.fa
برگشت به اصل مطلب