مرتع- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان و محققان محترم،

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از شروع سال ۱۳۹۵ در نگارش مقالات بایستی حداقل به ۴ (چهار) مقاله از نشریه مرتع ارجاع داده شود. در غیر اینصورت مقالات در روند داوری قرار نخواهند گرفت.  

با تشکر

نشانی مطلب در وبگاه مرتع:
http://rangelandsrm.ir/find.php?item=1.43.31.fa
برگشت به اصل مطلب